Wat is jouw reden om je aan te sluiten bij de JBVA?

De Jonge Bouw en Vastgoed Sociëteit Achterhoek is een vereniging voor jonge, goed opgeleide bouw- en vastgoedprofessionals tot 45 jaar in de regio Achterhoek, die in hun vak uitdaging zoeken en resultaten boeken van boven gemiddeld niveau. De vereniging is een zusterorganisatie van onder andere www.jokan.nl en www.jooinside.nl. Verenigingen die gelijke doelstellingen hebben in respectievelijk Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Brabant, Den Haag, Knooppunt Arnhem – Nijmegen, Zutphen en Overijssel. De Jonge Bouw- en Vastgoed Sociëtiet Achterhoek is ontstaan uit de behoefte aan samenhang tussen vastgoed-gerelateerde partijen om de uitwisseling van informatie, contacten en kennis te faciliteren en stimuleren.

Onze vereniging stelt zich tot doel een platform te zijn, waar het op een prettige en informele manier mogelijk wordt om vanuit verschillende invalshoeken kennis en informatie uit te wisselen over ontwikkelingen in het vastgoed en de bouw. We bieden een wisselend programma met een evenwichtige verhouding tussen inspannende en ontspannende activiteiten in periodieke bijeenkomsten (circa eens per maand). Te denken valt hierbij aan bezoeken van vastgoedprojecten, vakinhoudelijke lezingen of workshops, (netwerk)borrels of sportieve activiteiten. Eens per jaar organiseren we een uitstap naar het buitenland.

Kortom: inspiratie brengen en halen, overlappende en aanvullende passie en kennis van de bouw en vastgoed en gezelligheid zijn onze bindende factoren!


Wil je een bijeenkomst bijwonen of meer informatie? Neem dan contact op via info@jbva.nl

Contactgegevens
  • E info@jbva.nl
  • T 0314 323 464 (voorzitter)
  • Vlijtstraat 5, 7005BN Doetinchem

Wij hebben er bewust voor gekozen deze webpagina eenvoudig in te richten. Actuele informatie van leden en over activiteiten kun je vinden via LinkedIn en Facebook.